Sterker Samen                        

Voor kinderen en hun ouders 

Sterker Samen heeft voor Scholen en traject Samen op School

Dit traject is zeer geschikt voor groepen waarin sociale onveiligheid een rol speelt. Je kunt dan denken aan:

 • pesten en gepest worden
 • onrustige groepssamenstelling
 • groot verschil tussen kinderen die veel ruimte innemen en kinderen die 'verdwijnen'
 • ouders die zich meer zorgen gaan maken over het welbevinden van hun kinderen op school
 • leerprestaties die achteruit gaan
 • kinderen die met minder plezier naar school gaan

Het traject bestaat minimaal uit: 

 • een uitgebreide intake met leerkracht(en), Ib-er en directeur. 
 • Een groepsobservatie 
 • een groepsgesprek met de groep. 
 • een uitgebreid plan van aanpak met daarin doelen voor de leerkracht(en), leerlingen en ouders
 • 8 tot 12 groepslessen voor de kinderen
 • 8 tot 12 nabesprekingen met de leerkracht(en) gericht op het duurzaam veranderen van het gevoel van de veiligheid in de groep, uitbreiden van vaardigheden en het beter leren begrijpen van terugkerend gedrag
 • 2 tot 3 ouderbijeenkomsten waarbij de rol van de ouders centraal staat en ouders beeld krijgen van het proces van de groep en leren hoe ze daar een positieve bijdrage aan kunnen leveren
 • uitgebreide eindevaluatie, zowel algemeen als per kind

 Neem voor een offerte op maat of meer informatie contact met mij op.


FB_IMG_1480528229063
FB_IMG_1480528229063


E-mailen
Bellen