Sterker Samen                        

Voor kinderen en hun ouders 

Over Sterker Samen

Missie:

Sterker Samen helpt kinderen en ouders om een duurzaam en positief verschil te maken in hun dagelijks leven.

 

Visie:

Sterker Samen gaat er van uit dat ieder mens het meest deskundig is over zijn of haar eigen situatie en dat hulp alleen een duurzaam verschil kan maken als iemand ook daadwerkelijk een interne wens heeft om dat verschil te willen maken. Soms weet je alleen nog niet hoe je dat voor elkaar kunt krijgen.

 

Daarvoor kan je bij Sterker Samen hulp krijgen. Samen kijken we naar wat een jullie nodig hebben, wat de wensen, verwachtingen en grenzen zijn en wat daarbij de meest passende werk- en zorgvorm is.

 

Uitgangspunten: Sterker Samen werkt altijd vanuit de volgende uitgangspunten.

 • Ouders en kinderen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
 • Je bent zelf het meest deskundig over je eigen situatie. Dat geldt zeker voor ouders en kinderen!
 • Kinderen tot ongeveer 7/8 jaar leren het meest via hun ouder(s). Zo kunnen ze zelf nog even in de luwte blijven
 • Ieder mens wil het graag fijn hebben. Als dat even niet lukt is daar altijd een goede reden voor. (anders deed je wel anders).
 • Een mens is wijs en weet, hoe jong ook, zelf vaak heel goed wat er nodig is om het fijn te hebben
 • Ieder mens wil gehoord en gezien worden.
 • Je veilig voelen is een voorwaarde om nieuw gedrag te kunnen leren
 • Je kunt pas echt contact maken met anderen als je in contact bent met jezelf.
 • Je leert het meest duurzaam wanneer je leert via je hoofd, via je lijf en via je hart.
 • Sterker Samen staat voor ontwikkeling van veerkracht, eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid, positief zelfbeeld en zelfreflectie
 • Bij Sterker Samen worden de werkvormen afgestemd op je persoonlijke doelen waardoor de hulp passend, effectief en niet onnodig lang hoeft te zijn.
 • Waar nodig zoekt sterker Samen samenwerking met derden
 • Waar nodig verwijst Sterker Samen door naar ander, meer passende hulp 
E-mailen
Bellen