Sterker Samen                        

Voor kinderen en hun ouders 

Ervaringen

 'De ouderavonden waren leuk, er was veel herkenning bij andere ouders. Ik heb veel meer inzicht gekregen in het gedrag van mijn kind. Ik merk aan hem dat hij weerbaarder is en beter voor zichzelf opkomt.' (Moeder van een jongen van 9)

"Het heeft hem en ons ontzettend goed gedaan!
Hij heeft ook goed geleerd om voor zichzelf op te komen.
Mensen en kinderen om Jarno heen zelfs de buren die soms discussies in de tuin hoorde, tussen Jarno en vriendjes, waren verbaasd hoe goed hij ineens voor zichzelf opkwam.
Hij zit op korfbal, zelfs daar durft hij de tegenpartij een duwtje te geven om bij de bal te komen.
Als ouders zijn we soms heel erg verbaasd over hoe hij ontzettend gegroeid is.
Geweldig om dat te zien" (Henk en Arnolda, ouders van Jarno)

Onze beide kinderen hebben de training 'Ho, tot hier en niet verder...' gevolgd bij Sterker Samen, toen ze in groep 7 zaten. Beide kinderen met een totaal andere doelstelling. Voor onze zoon heeft de training heel veel betekend, zonder de training had hij niet zijn plek in de groep op school kunnen vinden. Vlak na de training is hij gewisseld van school. Voor hem gaf dat nieuwe kansen om zich in de groep te positioneren. Van een stille jongen die geen ruimte in nam en haast onzichtbaar was, werd hij een jongen die midden in de groep stond, met veel vrienden en in staat om volledig zichzelf te blijven tussen anderen. Wij als ouders zijn de trainers daarin enorm dankbaar!

Onze dochter heeft geleerd om voor zichzelf op te komen en echt haar mannetje te staan in de groep. Daar waar ze voorheen angstig werd en naar binnen keerde, heeft ze nu de taal en lichaamshouding geleerd om zichzelf te uiten. Dit zien we op allerlei vlakken terug, op het sportveld, thuis, met vriendinnen... Ze weet op een gezonde manier haar behoeftes kenbaar te maken. Ze geeft zelf ook aan dat ze dit zonder de training nooit geleerd had. 

Voor ons als ouders heeft de training ook veel betekend. We hebben geleerd hoe we goed naar onze kinderen kunnen kijken én luisteren. En we hebben handvatten gekregen om hen te begeleiden naar zelfstandige en stabiele kinderen, die zelfredzaam zijn. Tijdens de ouderavonden merk je dat er een goede theoretische achtergrond aan ten grondslag ligt én dat dit omgezet wordt in praktische handvatten. Die combinatie vonden wij erg prettig.  

De cursus heeft mij positieve zin gegeven in het omgaan met mijn kinderen. Ik heb er (weer) zin in! De steun en aandacht die ik in de cursus heb ervaren zijn mij veel waard. Moeder van 2 kinderen, 2 en 4 jaar (groeienderwijs)

Inspirerend, enthousiast makend, Gezellig en ook zo inzichtgevend (Gerjanne)

“Ik heb geleerd om te zeggen wat niet fijn is en vond de training leuk. Vooral van de boom, de hartknuffel en het ja en nee zeggen." Dion 9 jaar

“Dion zegt nu makkelijker zijn mening over iets dat zijn broertje doet (en dat helpt zijn broertje ook). Dion kwam steeds ontspannen thuis. Hij komt nu ook beter voor zichzelf op zonder te ontploffen. Ik vond de cursus leuk en leerzaam en de videobeelden erg leuk. Ik zou de cursus aan anderen aanbevelen. Moeder Dion

“Ik vind de cursus gewoon, het ging goed. Ik heb geleerd dat ik mij rustig kan voelen als ik dat wil.” Sam

“Interessant, soms confronterend, leerzaam en leuk om de video’s van de kinderen te zien. Het ouders boek heeft een interessante inhoud maar de opbouw/zinsvorming kunnen beter. Sam heeft meer onbewust geleerd. Hij vraagt meer knuffels en maakt makkelijker nieuwe vriendjes in de speeltuin. De cursus geeft een positieve en veilige omgeving.” (Natasha, moeder van Sam)

'Ik heb geleerd om minder snel boos te worden.' (Meisje van 10)

Een workshop die zeer de moeite waard is om als ouder te volgen maar zeker ook voor iedereen die met kinderen werkt. (Inge Kooistra)

E-mailen
Bellen