Sterker Samen                        

Voor kinderen en hun ouders Sterker Samen heeft geen wachtlijst


Na de intake bepalen we samen welk traject het meest passend is en op welke termijn er gestart kan worden. Bij Sterker Samen kan dit altijd op korte termijn (binnen 4 weken na de aanmelding). Indien het een verwijzing betreft die gefinancierd wordt via Jeugdzorg kan ook de toewijzing (Lokale toegang/verwijzer) meedenken over een passend traject en de termijn waarop gestart kan worden. 

Indien andere hulp passender lijkt verwijs ik, in overleg, door naar andere (beter passende) hulp.

E-mailen
Bellen