Sterker Samen                        

Voor kinderen en hun ouders 

Agenda:

Ieder kind en iedere ouder die hulp krijgt van Sterker Samen kan binnen 4 weken na aanmelding terecht voor hulp. Klik hier voor het wachtlijst-beleid van Sterker Samen. In overleg kijken we welk traject het meest passend is.


Weerbaarheidstraining: “Ho, tot hier en niet verder...!"
Voor kinderen uit groep 4 tot en met groep 8 en hun ouder(s)

Waar:              Grintweg 324, 6704AS Wageningen

Cursus:           Ho 1: winter 2020

                        12 x op woensdag voor kinderen en 4 x een avond voor ouders   

Data:               Kinderen van 13.30 tot 15.00 op:  
                         29 januari
                         5, 12 en 19 februari
                         4, 11,  maart,
                         13, 20, 27 mei
                          3, 10 en 17 mei
                          23 juni en en 1 juli evaluatie gesprekken (een half uur per kind)                       

                        Ouderavonden van 20.00 tot 21.30 op: 
                        3 of 4 juni 2020       


Weerbaarheidstraining: “Ho, tot hier en niet verder...!"
Voor kinderen uit groep 4 tot en met groep 8 en hun ouder(s)

Waar:              Grintweg 324, 6704AS Wageningen

Cursus:           Ho 1: winter 2020

                        12 x op woensdag voor kinderen en 4 x een avond voor ouders   

Data:               Kinderen van 15.30 tot 17.00 op:  
                         29 januari
                         5, 12 en 19 februari
                         4 en 11 maart
             
 13, 20, 27 mei

                          3, 10 en 17 mei
                          23 juni en en 1 juli evaluatie gesprekken (een half uur per kind)                       

                        Ouderavonden van 20.00 tot 21.30 op: 

                        3 of 4 juni 2020             

Blij als een Kind   
Voor ouder en kind na het volgen van 'Groeienderwijs

Waar:           Grintweg 324, 6704AS Wageningen

Cursus:       Blij als een kind

Data:           nog nader te bepalen


Groeienderwijs 
Cursus voor ouders van kinderen tussen 4 en 12 jaar over bewust ouderschap, sensorische integratie, ieders plek en behoefte gezinnen en over hoe je met plezier veerkrachtige kunt kinderen opvoeden.

Waar:             Grintweg 324, 6704AS Wageningen
Cursus:         Groeienderwijs

Data:               Nog nader te bepalen